Пројекти

1. Аква парк Књажевац
2. Главни пројекат Сврљишки Тимок
3. Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода Књажевца
4. Генерални пројекат и претходна студија оправданости сакупљања одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Књажевац