Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац"

 

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021.годину
Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2020.годину
Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2019. годину

Ценовник услуга ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2019. годину

Програм измена и допуна програма за 2019.годину

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2018. годинуПрограм о измени и допуни програма пословања предузећа за 2017. годину

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2017. годинуПрограм о измени и допуни првог програма о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом за 2016. годину

Први програм о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом за 2016. годину

Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2016. годинуДруги програм о измени и допуни програма пословања предузећа за 2015. годину

Измена програма пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2015. годину

Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2015. годинуПрограм о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину

• Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014.


• Ребаланс буџета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац за 2013.