Јавна набавка радова - Израда еластичне ограде на мосту у селу Јаковац и Алдинац.

петак, 28 октобар 2016

Предмет јавне набавке, број ЈН 12/2016 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови - Израда еластичне ограде на мосту у селу Јаковац и Алдинац.


Ознака из општег речника набавке: 45233292 - Постављање сигурносне опреме


Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.