План детаљне регулације граничног прелаза “Кадибогаз” код Новог Корита

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Текстуални део плана преузмите овде.


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 1. Извод из просторног плана општине Књажевац
 2. Катастарски план са границом плана и координатама тачака границе
 3. Постојећа намена површина
 4. Режим коришћења грађевинског земљишта
 5. Намена површина I фаза
  5а. Намена површина II фаза
 6. Саобраћај са нивелацијом и регулацијом I фаза
  6а. Саобраћај са нивелацијом и регулацијом II фаза
  6б. Саобраћај - уздужни профил
  6ц. Саобраћај - попречни профил
 7. План мреже инфраструктуре
 8. Синтезни план инфраструктуре II фаза

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА “КАДИБОГАЗ”

Текстуални део извештаја преузмите овде.