План детаљне регулације Спортско - рекреационог и здравствено - рехабилитационог центра "Бањица"

Извод из просторног плана подручја парка природе и туристичке регије Стара планина
Ситуација са границом - Модел
Постојећа намена - Модел
Јавно - Модел
Постојећа намена ново - Модел
АБ Постојећа намена - Модел
Саобраћај - Модел
АБ Саобраћај - Модел
Инсталације - Модел

Због величине фајлова молимо за стрпљење приликом учитавања.