План детаљне регулације ромског насеља "Нишки пут" у Књажевцу

Извод из ГУП-а
Граница плана
Постојећа намена
Режим грађевинског земљишта
Постојећа намена - ново
План парцелације
Саобраћај
Инфраструктура
Уздужни профил

Због величине фајлова молимо за стрпљење приликом учитавања.