Рани јавни увид ПГР села Црни Врх са засеоком Граваљоса


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

Објављене јавне набавке

Прикажи # 
# Наслов чланка Погодака
1 Јавна набавка услуга - услуге израде техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта на „Бањици“. 18
2 Јавна набавка добара - набавка електричне енергије 92
3 Јавна набавка радова - изградња бетонских степеница према Катастру непокретности у Књажевцу 166
4 Јавна набавка радова - изградња бетонских степеница према Катастру непокретности у Књажевцу 164
5 Јавна набавка радова - радови на проширењу и асфалтирању паркинга код Геронтолошког центра Књажевац 162
6 Јавна набавка радова - радови на инвестиционом одржавању тротоара у улици Хајдук Вељкова у Књажевцу 155
7 Јавна набавка радова - одржавање саобраћајне сигнализације 187
8 Јавна набавка радова - крпљење ударних рупа у граду и на локалним путевима у општини Књажевац 210
9 Јавна набавка добара - набaвка нафтних деривата за моторна возила 210
10 Јавна набавка добара - електрична енергија 190
11 Јавна набавка услуга - усклађивање главног пројекта кинете у регулисаном кориту реке Сврљишки Тимок са новим Законом о планирању и изградњи и техничка контрола усклађеног пројекта 246
12 Јавна набавка радова - Израда еластичне ограде на мосту у селу Јаковац и Алдинац. 228
13 Јавна набавка бр.11/2016 - Израда студије заштите археолошког налазишта „Равна“ 277
14 Јавна набавка радова - Поправка громобранске инсталације на општинском локалу у улици Књаза Милоша 48/1. 267
15 Јавна набавка радова - поправка спољног тоалета у објекту на базену „Бањица“ 271
16 Јавна набавка услуга - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 8/2016 284
17 Јавна набавка радова - Уређење простора и објеката у зони изворишта „Бањица“ 330
18 Јавна набавка радова - Изградња резервоара и пумпне станице у Дебелици 331
19 Јавна набавка радова - редовно одржавање и санација некатегорисаних пољских и сеоских путева 315
20 Јавна набавка мале вредности добара - израда пројекта противпожарне заштите 289