Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

Jавна набавка добapa - набaвка електричне енергије

  • ПДФ


Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2019 која се спроводи као јавна набавка мале вредности су добра - Набaвка електричне енергије

Назив и шифра из општег речника набавки : 09310000 – Електрична енергија

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Oдговор на питање понуђача у вези са конкурсном документацијом за ЈН 1/2019 Набавка електричне енергије можете преузети овде.
Измену са прилогом конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију преузмите овде.
Позив за подношење понуда преузмите овде.