Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234


Обавештење о закљученом уговору - Поправка тротоара- пресвлачење асфалтом

  • ПДФ
У поступку јавне набавке радова у отвореном поступку Уређење тротоара у граду, ЈН 11/2014, за  Партију 1 – Поправка тротоара- пресвлачење асфалтом, oзнака из класификације делатности: 42.11 Изградња путева и аутопутева и ознака из општег речника набавке: 45233253 - Радови на површинском слоју пешачких стаза, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које je закључен уговор о јавној набавци, бр. 245/1-14, са извођачем ПЗП „Зајечар“ АД Зајечар, Генерала Гамбете 68, Зајечар.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.