Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234


Редовно (летње) одржавање улица у граду и локалних путева у општини Књажевац

  • ПДФ

У поступку јавне набавке радова у отвореном поступку Редовно (летње) одржавање улица у граду и локалних путева у општини Књажевац, ЈН 5/2014, за  Партију 2 – Кресање шибља и кошење траве у граду и поред локалних путева у општини Књажевац, oзнака из класификације делатности: 42.11 Изградња путева и аутопутева и ознака из општег речника набавке: 45233141 - Радови на одржавању путева, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које je закључен уговор о јавној набавци, бр. 214/1-14, са извођачем Самостална занатска радња Ђорђа Јовица Ђорђевић ПР Књажевац, Карађорђева 105, Књажевац.

Обавештење о закљученом уговору за  Партију 2 – Кресање шибља и кошење траве у граду и поред локалних путева у општини Књажевац преузмите овде.


У поступку јавне набавке радова у отвореном поступку Редовно (летње) одржавање улица у граду и локалних путева у општини Књажевац, ЈН 5/2014, за  Партију 3 – Чишћење јаркова, пропуста, одржавање банкина, потпорних зидова, oзнака из класификације делатности: 42.11 Изградња путева и аутопутева и ознака из општег речника набавке: 45233141 - Радови на одржавању путева, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које je закључен уговор о јавној набавци, бр. 213/1-14, са извођачем „Кипертранс“ ДОО Књажевац, Ђуре Јакшића 24, Књажевац.

Обавештење о закљученом уговору за  Партију 3 – Чишћење јаркова, пропуста, одржавање банкина, потпорних зидова у општини Књажевац преузмите овде.