Корона вирус, симптоми, превенција и важни телефони

Општина Kњажевац апеловала је на све грађане да без преке потребе не иду у друге градове. У апелу, који је објављен на друштвеним мрежама, поред осталог се наводи:''С’обзиром да се...


Опширније
1


Јавне набавке Дирекције за развој, урбанизам и изградњу

  • ПДФ

Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац је у поступку јавних набавки закључила уговоре са више извођача радова.

 
У поступку јавне набавке за редовно одржавање и санацију некатегорисаних и пољских путева, обликоване по партијама закључени су дана 03. 04. 2013 године уговори између Јавног предузећа Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац као наручиоца са следећим понуђачима као извођачима:

Партија 1: - Превоз расутих материјала и њихово разастирање
А. Г. Р. "Биџа-коп" Књажевац вредност уговора 822.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 2: - Рад утоваривача
Д. В. П. Ерозија Књажевац вредност уговора 108.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 3: - Рад ваљка 8 - 11т
А. Г. Р. "Биџа-коп" Књажевац вредност уговора 52.800,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 4: - Рад булдожера ТГ - 110
СЗР "Булдокоп" Књажевац вредност уговора 599.800,00 није у систему ПДВ-а

Партија 5: - Рад булдожера ТГ - 140
Д. В. П. Ерозија Књажевац вредност уговора 192.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 6: - Израда цевастог пропуста Ø600мм
Кипертранс ДОО Књажевац вредност уговора 322.800,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 7: - Рад комбинирке
С. А. Р. "Гаца" Књажевац вредност уговора 68.376,00 динара са ПДВ-ом.


У поступку јавне набавке за поправку степеништа према Гургусовачкој кули обликоване по партијама закључени су дана 05.04. 2013 године уговори између Јавног предузећа Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац као наручиоца са следецим понуђачима као извођачима:


Партија 1: - бетонски радови
ДДО "Слога" Власотинце вредност уговора 543.600,00 динара са ПДВ-ом.


Партија 2: - Израда и уградња рукохвата
СЗР "Мој профил" Књажевац вредност уговора 38.000,00 није у систему ПДВ-а