Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

О нама

  • ПДФ

Историјат

Одлуком Скупштине Општине Књажевац број: 023-1/80-01 од 28.05.1980. год.основана је Радна организација за планирање, урбанизам и изградњу општине Књажевац ("Службени лист Општина" број 11/80). Затим је Одлуком СО Књажевац основан Општински завод за урбанизам и изградњу ("Сл. лист Општина" бр. 24/89 и 30/93). Одлуком СО Књажевац број: 02-1/96-03 од 18.04.1996. године, основано је Јавно предузеће за урбанизам и изградњу "Развој" Књажевац (("Службени лист Општина" бр. 5/96, 13/96, 17/97), а Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Развој" Књажевац број 023-24/2001-I/01 од 02.11.2001. године, основано је Јавно предузеће "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" – Књажевац, ("Службени лист Општина" бр. 23/01, 8/05). ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" Књажевац је правни следбеник свих напред наведених правних лица.Делатност

Основна делатност предузећа је уређивање грађевинског земљишта општине Књажевац, првенствено изградњом и одржавањем комуналне инфраструктуре и јавних објеката и других јавних добара, које се финансира средствима јавних прихода, у складу са законским прописима.
Израђујемо урбанистичке планове и урбанистичке пројекте. идејне и главне пројекте као и надзор над изградњом објеката.
Вршимо стручно техничке послове на прибављању урбанистичке документације, надзор над изградњом и одржавањем објеката и технички пријем као и све послове у стамбеној делатности и послове везане за пословни простор.