Корона вирус, симптоми, превенција и важни телефони

Општина Kњажевац апеловала је на све грађане да без преке потребе не иду у друге градове. У апелу, који је објављен на друштвеним мрежама, поред осталог се наводи:''С’обзиром да се...


Опширније
1


Просторни план општине Књажевац

  • ПДФ

Просторни план општине Књажевац се састоји из текстуалног дела и графичких приказа. Текстуални део Просторног плана је објављен у Службеном листу општине Књажевац бр. 9/1, од 5. децембра 2011. године, и садржи: полазне основе за изрaду плана, планска решења за заштиту, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса (пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, вода и минералних сировина); просторни развој и дистрибуцију становништва, насеља и јавних служби и привредних делатности; развој туризма, организацију и уређење туристичких и рекреативних простора; просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система (саобраћајних, водопривредних, енергетских, телекомуникационих и комуналних); заштиту животне средине, предела, природних и непокретних културних добара и организација простора у случају ванредних ситуација; намену простора, правила уређења и грађења; и имплементацију Просторног плана.
Графички прикази (рефералне карте и шематски прикази уређења насеља) израђени су у размери 1:50000 и то: Реферална карта 1. Намена простора; Реферална карта 2. Мрежа насеља и инфраструктурни системи; Реферална карта 3. Туризам и заштита простора; и Реферална карта 4. Спровођење Просторног планa);
односно у размери 1:25000 за шематске приказе уређења насеља.  
Саставни део Документационе основе Просторног плана је и Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину.

Комплетну документацију можете прегледати и преузети испод.

Текстуални део Просторног плана

Шематски прикази уређења насеља

01. Влашко Поље, Бучје и Зубетинац

02. Кожељ, Мањинац, Доња Соколовица и Лепена
03. Бањски Орешац, Зоруновац, Вина, Слатина и Шуман Топла
04. Дреновац, Трновац, Минићево, Дебелица и Равна
05. Витковац, Петруша, Јаковац и Јелашница
06. Стогазовац, Дречиновац, Валевац, Вина, Слатина, Булиновац, Балановац и Грезна
07. Васиљ, Глоговац, Подвис, Ргоште и Орешац
08. Скробница, Божиновац и Бели поток
09. Сврљишка Топла и Миљковац
10. Понор, Крента и Мучибаба
11. Црвење, Жуковац, Горња Соколовица, Жлне, Штрбац и Доња Каменица
12. Горње Зуниче, Берчиновац, Локва, Штитарац, Видовац и Кандалица

13. Равна, Потркање, Доње Зуниче, Каличина, Штипина и Горње Зуниче
14. Ошљане
15. Ново Корито и Кадибогаз
16. Шарбановац, Радичевац и Балинац
17. Старо Корито, Дрвник, Градиште, Дејановац и Причевац
18. Алдинац и Репушница
19. Горња Каменица, Папратна и Габровница
20. Татрашница, Алдина Река и Јања
21. Равно Бучје и Црни Врх
22. Кална, Иново, Вртовац, Балта Бериловац и Стањинац
23. Шести Габар, Јаловик Извор и Ћиринци
24. Ћуштица

Рефералне карте

- Намена простора
- Мрежа насеља и инфраструктурни системи
- Туризам и заштита простора
- Спровођење просторног плана