Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

Објављене јавне набавке

Прикажи # 
# Наслов чланка Погодака
1 Јавна набавка услуга - услуге израде пројектно техничке документације за изградњу пијаце у насељу Кална 90
2 Jавна набавка добapa - набaвка електричне енергије 186
3 Јавна набавка услуга - услуге израде техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта на „Бањици“. 186
4 Јавна набавка добара - набавка електричне енергије 357
5 Јавна набавка радова - изградња бетонских степеница према Катастру непокретности у Књажевцу 336
6 Јавна набавка радова - изградња бетонских степеница према Катастру непокретности у Књажевцу 415
7 Јавна набавка радова - радови на проширењу и асфалтирању паркинга код Геронтолошког центра Књажевац 361
8 Јавна набавка радова - радови на инвестиционом одржавању тротоара у улици Хајдук Вељкова у Књажевцу 467
9 Јавна набавка радова - одржавање саобраћајне сигнализације 349
10 Јавна набавка радова - крпљење ударних рупа у граду и на локалним путевима у општини Књажевац 494
11 Јавна набавка добара - набaвка нафтних деривата за моторна возила 392
12 Јавна набавка добара - електрична енергија 441
13 Јавна набавка услуга - усклађивање главног пројекта кинете у регулисаном кориту реке Сврљишки Тимок са новим Законом о планирању и изградњи и техничка контрола усклађеног пројекта 403
14 Јавна набавка радова - Израда еластичне ограде на мосту у селу Јаковац и Алдинац. 484
15 Јавна набавка бр.11/2016 - Израда студије заштите археолошког налазишта „Равна“ 462
16 Јавна набавка радова - Поправка громобранске инсталације на општинском локалу у улици Књаза Милоша 48/1. 521
17 Јавна набавка радова - поправка спољног тоалета у објекту на базену „Бањица“ 422
18 Јавна набавка услуга - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 8/2016 560
19 Јавна набавка радова - Уређење простора и објеката у зони изворишта „Бањица“ 498
20 Јавна набавка радова - Изградња резервоара и пумпне станице у Дебелици 577